Nieuws

Fiscus mag foto’s snelwegcamera’s niet gebruiken

(bron: AccountantWeek) De Belastingdienst mag voor de controle van rittenregistraties in het kader van privé-gebruik van een auto van de zaak geen gebruik maken van met ANPR-camera’s vastgelegde beelden. Voor het gebruik van deze beelden bestaat namelijk geen toereikende wettelijke grondslag. Dat oordeelt de Hoge Raad vandaag in drie zaken. Drie belastingplichtigen mogen van hun […]

Nieuws

Verbod privégebruik auto van de zaak

Sommige werknemers rijden met een bedrijfsauto naar klanten. Er geldt een verbod op privégebruik van deze auto van de zaak voor de werknemers. Het misverstand wat leeft aan de kant van de werkgever komt nu naar voren. Door het verbod privégebruik is er geen kilometeradministratie van de auto en de werkgever controleert nauwelijks (of niet) […]

Nieuws

ZZP’er met een huurwoning

De Hoge Raad heeft in augustus jl. uitgesproken dat de hele huur bij een IB-ondernemer/Resultaatgenieter fiscaal afgetrokken kan worden als voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden. De werkruimte moet voor de onderneming gebruikt worden èn deze moet tenminste 10% van het huurhuis uitmaken. Wel moet er een bedrag op de aftrekpost in mindering worden gebracht als […]

Nieuws

Geen aftrek voorbelasting BTW

Een BTW-ondernemer kan de hem in rekening gebrachte BTW als voorbelasting in aftrek brengen op de periodiek in te dienen aangifte omzetbelasting. Er dient dan aannemelijk te worden gemaakt dat er recht bestaat op de geclaimde teruggaaf van voorbelasting. Dit dient dan aangetoond te worden met de facturen die in de administratie aanwezig zijn. In […]

Nieuws

Kopie paspoort in salarisadministratie

Onlangs hebben de Nederlandse paspoorten een nieuw uiterlijk gekregen. In deze nieuwe versie staat het Burgerservicenummer niet meer op de voorkant van het paspoort maar op de achterkant. Voor de salarisadministratie moeten werkgevers dus zowel de voor- als achterkant kopiëren. De werkgever dient ook nog steeds vóór de indiensttreding de werknemer geïdentificeerd te hebben. Dit […]