Nieuws

ZZP’er met een huurwoning

De Hoge Raad heeft in augustus jl. uitgesproken dat de hele huur bij een IB-ondernemer/Resultaatgenieter fiscaal afgetrokken kan worden als voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden. De werkruimte moet voor de onderneming gebruikt worden èn deze moet tenminste 10% van het huurhuis uitmaken. Wel moet er een bedrag op de aftrekpost in mindering worden gebracht als […]

Nieuws

Geen aftrek voorbelasting BTW

Een BTW-ondernemer kan de hem in rekening gebrachte BTW als voorbelasting in aftrek brengen op de periodiek in te dienen aangifte omzetbelasting. Er dient dan aannemelijk te worden gemaakt dat er recht bestaat op de geclaimde teruggaaf van voorbelasting. Dit dient dan aangetoond te worden met de facturen die in de administratie aanwezig zijn. In […]

Nieuws

Kopie paspoort in salarisadministratie

Onlangs hebben de Nederlandse paspoorten een nieuw uiterlijk gekregen. In deze nieuwe versie staat het Burgerservicenummer niet meer op de voorkant van het paspoort maar op de achterkant. Voor de salarisadministratie moeten werkgevers dus zowel de voor- als achterkant kopiëren. De werkgever dient ook nog steeds vóór de indiensttreding de werknemer geïdentificeerd te hebben. Dit […]

Nieuws

Vaarwel VAR, welkom DBA!

De VAR-verklaring die voor het werken met ZZP’ers wordt gebruikt is vanaf 1 mei a.s. niet meer geldig. Hiervoor in de plaats komt nieuwe regelgeving, de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (afgekort Wet DBA). Het grote verschil met de VAR is dat de Belastingdienst vanaf 1 mei aanstaande aan de hand van (model)overeenkomsten van opdracht gaat […]

Nieuws

Kilometervergoeding carpoolen

Aan een werknemer kan voor woon-werkverkeer 19 cent per kilometer worden vergoed. Dit bedrag is dan fiscaal onbelast te vergoeden. Een hogere vergoeding dan de 19 cent leidt tot belastingheffing over het meerdere. Als voorbeeld: Indien er 30 cent per kilometer wordt vergoed, is 11 cent tot het loon van de werknemer te rekenen of […]